Hoe het Werkt

Via het klachtenformulier (onder Klachten) kunt u een klacht indienen. Als u de klacht liever telefonisch indient, kan dat ook. De medewerker van het klachtenmeldpunt loopt dan samen met u het formulier door.
Onder Contact vindt u het telefoonnummer waarop het meldpunt is te bereiken.

Als u het formulier zo volledig mogelijk heeft ingevuld en bevestigd via de link die u per e-mail ontvangt, zal de medewerker de klacht verwerken. Als het niet meteen duidelijk was, wordt eerst uitgezocht door welke taxiondernemer u bent vervoerd. Vervolgens wordt de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Hem wordt gevraagd de klacht op te lossen en ons daarvan op de hoogte te stellen. Lukt dat niet of reageert de ondernemer niet, dan zal het klachtenmeldpunt een herinnering sturen naar de taxiondernemer.
Als de taxiondernemer binnen 5 werkdagen niet reageert ,wordt het dossier onsuccesvol afgesloten. Indien nodig zal de gemeente, taxigroep, centrale en/of Inspectie Leefomgeving en Transport daarover worden ingelicht. Afhankelijk van de regels in de gemeente of de taxigroep waar de ondernemer bij is aangesloten, kan dit leiden tot sancties voor de taxiondernemer.
In het geval van zeer ernstige klachten wordt de Inspectie Leefomgeving en Transport direct op de hoogte gebracht en/of wordt geadviseerd aangifte te doen. We treden dan met u in overleg, hoe wij u hierbij verder kunnen helpen.

Het klachtenmeldpunt oordeelt zelf niet of de klacht gegrond of ongegrond is. Dat doet de ondernemer of eventueel een klachtencommissie waar de ondernemer zijn klachtenregeling georganiseerd heeft. Als u het niet eens bent met de wijze waarop de taxiondernemer de klacht afhandelt, ontstaat er een geschil. U kunt uw geschil dan voorleggen aan de geschillencommissie waar de ondernemer bij is aangesloten. In de meeste gevallen is dat de landelijke geschillencommissie. U vindt daar meer informatie over de procedure. U vindt ook meer informatie over de geschillenprocedure, de aangesloten taxiondernemers en de algemene vervoersvoorwaarden taxi via deze site.  Als u twijfels of vragen heeft, neem dan contact met ons op.

Wilt u meer informatie over het taxibeleid in Nederland? Kijk op de site van de Rijksoverheid.