Over ons

Stichting Landelijk Klachtenmeldpunt Taxi (SLKT) is een onafhankelijke instantie, die tot doel heeft bij te dragen aan de kwaliteit van het taxivervoer in Nederland. Een gedegen klachtenafhandeling is daarbij van groot belang.

Het Klachtenmeldpunt:

  • wijst de weg naar de juiste vervoerder
  • informeert en adviseert consumenten
  • verstrekt informatie over te volgen procedures
  • rapporteert over gesignaleerde klachten

De stichting werd opgericht op 1 maart 2011 en kwam tot stand dankzij reizigersorganisatie ROVER, branchevereniging KNV Taxi en met medewerking van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Een curatorium bestaande uit deskundigen uit de wereld van het taxivervoer bewaakt de doelstellingen van het klachtenmeldpunt:

  • Lia Roefs: voorzitter- wethouder gemeente Bergen (L) en oud-Kamerlid van de PvdA. In die laatste hoedanigheid was zij jarenlang nauw betrokken bij het taxivervoer.
  • Lysbeth van der Kroon: vicevoorzitter – heeft zitting namens reizigersorganisatie Rover.
  • Hubert Andela: Secretaris – directeur branchevereniging Koninklijk Nederlands Vervoer.

Contactpersoon voor pers: voorzitter Lia Roefs (info@taxiklacht.nl)

LINKS

Reizigersorganisatie ROVER. Behartigt de belangen van alle reizigers in het openbaar vervoer.
ROVER


Ondernemersvereniging KNV Taxi en Zorgvervoer. Behartigt de belangen van de aangesloten taxiondernemers. Deze zijn actief in alle soorten van taxivervoer.
KNV Taxi

Voor klachten over het openbaar vervoer gaat u naar:
OV Loket

Voor meer informatie over de landelijke geschillencommissie taxi gaat u naar:
Landelijke geschillencommissie taxi

Voor nadere informatie over het Nederlandse taxibeleid en wet- en regelgeving gaat u naar:
Taxiregels
Ministerie Infrastructuur en Waterstaat
Inspectie Leefomgeving en Transport